Dr. Békés Géza grafikája

galamb

Dr. Békés Géza EmlékoldalaEgyebek


Templombúcsú Rákoscsabán (2004)

templombúcsú

A rákoscsabai egyházközség alapításának 30. évfordulóját ünnepelte 2004. október 3-án. Az ünnepélyes liturgiát Kondás Sándor (aki 20 évig volt az egyházközség vezetője), Dr. Mosolygó Marcell (az egyházközség jelenlegi vezetője), Dr. Békés Géza nyíregyházi aranymisés atya, dr. Tóth Ferenc pesterzsébeti paróchus (aki a Rózsák teréről lehet ismerős sokaknak), Nagy István (Szigetszentmiklós szórvány egyházközségének szervezője, volt nyírturai paróchus), valamint Varga István atyák celebrálták.

templombúcsú

Az egyházközösség eme ünnepélyén nemcsak Rákoscsaba, hanem Rákoskeresztúr görögkatolikus hívei jelentek meg, valamint a nagykátai szórványközség zarándokai.

templombúcsú

A liturgia után Dr. Mosolygó Marcell köszönetet mondott a megjelenteknek, az egyházközséget megszervező nagybecsű elődöknek. A nagykátai hívek verssel és Békés Géza ikonfestő máriapócsi kegyképet ábrázoló ikonjával köszöntötték a templomot és az egybegyűlteket.

templombúcsú

Az egyházközség nagy összetartó erejét jellemzi, hogy ez alkalommal annyian gyűltek össze, hogy a templomból is kiszorultak a hívek, de Jóisten áldásával az időjárás utolsó meleg őszi napsugaraival köszöntötte a kintrekedt híveket.

templombúcsú

Dr. Mosolygó Marcell atya úgy szervezi a közösséget, hogy a fiataloknak is kedve legyen a liturgiákon részt venni. Páratlan szervezőkézségét jellemzi, hogy a fiatalok összekovácsolására olyan irányzatot is hagy érvényesülni, mely kedvet teremt a fiatalságnak ott lenni az egyházi eseményeken. Így mialatt az idősebb híveket agapéra invitálta az atya, a fiatalok saját előadásaikkal szórakoztatták egymást.

templombúcsú

templombúcsú

Az együtt ünnepelés öröme oly nagy volt, hogy a délelőtt 10 órakor kezdődött liturgia ellenére a társaság délután négy óráig nem hagyta el a helyszínt, s akkor is nehéz szívvel vett búcsút a nagykátai zarándokok ünnepélyes kivonulásával eme sorok írója maga is.

templombúcsú

A Szűz Oltalma kísérje e templomot és egyházközösségének híveit a következő 30 évben is!

- Békés Renáta -
A nyírszőlősi egyházközség történetéből

Nyírszőlős

1922-ben a település Nyírszőlős néven ugyan önállósult, de a görög katolikusoknak egészen 1951-ig kellett várniuk az önálló egyházközség megalakítására. Dr. Békés Géza szervező-lelkész igen nehéz időkben és körülmények között látott hozzá az önálló egyházközség megszervezéséhez.

Nyírszőlős

Feljegyzése szerint 91 görög katolikus támogatta az egyházközség megalapítását. Az ő nevéhez fűződik az első paróchia felépítése is. 1960-ban Dr. Békés Gézát Serbán Mihály váltotta, aki 1982-ig vezette az egyházközséget.

(forrás: http://nyirszolos-gk.emecclesia.hu/index.php?hely=4)Gedai Gyula emlékére
(Dr. Molnár István búcsúztatója)

" ... Azután belesimulva a néma ölelésbe elment, itt hagyott bennünket. Az Úr magához szólította, útja céljához ért. Megtért Krisztusához és a KALOT nagy öregjeihez: Békés Géza bácsihoz, Bálint atyához ..."

(forrás: http://www.tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=990:gedai-gyula-emlekere&catid=40:hirek&Itemid=66)Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lapja


Dr. Békés Géza adatlapjának linkje:

http://www.atanaz.hu/teszt/?q=content/békés-géza-dr

Dr. Békés Géza sírja Nyíregyházán a papi cellában

(forrás: http://www.atanaz.hu)Huszonötéves a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház


" ... A házunkban bármikor is - fáradságot nem ismerő módon - lelkigyakorlatot tartó valamennyi atyáról szeretettel emlékezünk meg.

Most név szerint is felsoroljuk Őket:

Ailer Gáspár, Alszeghy Zoltán SJ, Ambrus Lóránt SJ, András Imre SJ, Ábrahám Béla SDB, Ács István püspök, Babos István SJ, Babály András, Bacsóka Pál, Bajcsy Lajos, Bajzáth Ferenc, Balogh Tamás, Barsi Balázs OFM, Bede Kálmán OP, Beer Miklós püspök, Benkő An­tal SJ, Beöthy Tamás SJ, Blanckenstein György, Blanckenstein Mik­lós, Bohán Béla SJ, Bolberitz Pál, Boros Zoltán, Bosák Nándor püs­pök, Bóday Jenő SJ, Brückner Ákos Előd O. Cist., Béky Gellért SJ, Békés Géza ..."

(forrás: http://szentgellerthaz.katolikus.hu/haz.htm)Újjéled a katolikus agrárifjúsági mozgalom - Jubileumi ünnepség Szegeden


1990. június 2., szombat - Az 55 évvel ezelőtt Szegedről indult katolikus agrárifjúsági mozgalom, az 1935-ben megalakult Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet Országos Testületének alapító tagjai, valamint régi és új munkatársai találkoztak Pünkösd szombatján a Tisza-parti városban.

Békés Géza, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség országos elnöke a Dóm téren tartott ünnepi gyűlésen szólt a KALOT máig ható tanításáról, amelyet annakidején a ,,krisztusibb embert, műveltebb falut, életerős népet, önérzetes magyart,, négyes jelszó határozott meg. Hangoztatta, hogy e négy célért sokat kell még tenni, s szükség van arra, hogy a fiatalok átvegyék a stafétabotot.

A mozgalmat aktív és a falusi fiatalok sokaságát vonzó tevékenysége közben 1946-ban betiltották. Azonban a szombati összejövetel népes tábora is bizonyította, igazából nem szűnt meg. Az utóbbi két esztendőben pedig már újra rendezhetők katolikus népfőiskolai előadások, a KALOT aktívan részt vehet hazánk megújításában.

Igazi erkölcs csak keresztényi alapon lehet szilárd - hangzott el az ünnepi gyűlésen -, a nemzet sorsa, jövője pedig függvénye a földműves nép erkölcsének.

A Dómban Dankó László kalocsai érsek celebrált szentmisét, mondott szentbeszédet. Páter Kerkai Jenő, a KALOT elindítója szobránál százak rótták le tiszteletüket. (MTI)

1990. június 2.


(forrás: http://www.1989.mti.hu/Pages/News.aspx?date=19900602&ni=292813&ty=1)Legyező - 2010. januári szám


"November elsején panachidát imádkoztunk a temetőben első parókusunk, Vaszkun György, és hűséges gyóntatónk, Békés Géza sírjánál."

(forrás: kertvarosigorogok.hu/legyezok/01/legyezo_2010._januar.doc)Börtönlelkészként való nyugdíjbavonulása


"2005. augusztus 31: Szerdán nyugdijba vonulása alkalmából ünnepélyes keretek között búcsúztatták el a Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben dr. Békés Géza főtisztelendő paróchust, aki több mint 15 éven keresztül látta el a börtönlelkészi feladatokat. Ebből az alkalomból, eredményes és lelkiismeretes munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoka a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta részére. Az Intézet parancsnoka pedig jutalomban és dicséretben részesítette."

(forrás: http://www.szon.hu/hirek/Szabolcs-Szatmar-Bereg/cikk/bortonlelkesz-csere/cn/szon-news-ed05-20050831-030614)
Utoljára frissítve: 2012. május 8.


Musicians Friend
kezdőoldalra

Az oldal tartalma:
- Templombúcsú
- Nyírszőlősi megemlékezés
- Gedai Gyula emlékére
- Szent Atanáz
- Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház
- Újjáéled a KALOT
- Legyező
- Börtönlelkészi nyugdíjazása